• Vertrouwd en deskundig

  Sinds 1995 meer dan 100 websites en maatwerk webapplicaties gemaakt voor de kleine ondernemer tot multinationals als KLM/Air France, Sony en American Express.

  Webdesign Purmerend Hoorn Amsterdam en omstreken

  Website of webapplicatie laten maken

  Wij ontwikkelen niet alleen maatwerk webapplicaties, webshops, portalen, externe koppelingen en ander maatwerk voor onze eigen klanten maar ook voor collega webdesigners die niet in-house over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken.

  Zoekmachine optimalisatie Purmerend Amsterdam en omstreken

  SEO en SEA

  Vindbaarheid bij de zoekmachines en bezoekersaantallen zijn bijna synoniemen. Wij zorgen dat uw site hoger in Google komt met een gratis SEO scan van uw website en een maatwerk SEO plan. Ook kunnen wij een Google Adwords campagne voor uw website op ons nemen en u hierin adviseren.

  Gratis SEO check aanvragen

 • Privacyverklaring

  Purmerend 20 mei 2018

  Xperience Internet Solutions gevestigd aan Semerustraat 21, 1448 BZ Purmerend is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens
  Xperience Internet Solutions
  Semerustraat 21
  1448 BZ Purmerend
  +31 299 324329.

  Henk Mulder is de Functionaris Gegevensbescherming van Xperience Internet Solutions.
  Hij is te bereiken via info@xpinternetsolutions.nl of 0299 324329.

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Xperience Internet Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt in het kader van facturering van onze diensten.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – Bedrijfsnaam
  – Adres
  – Postcode/Plaats
  – E-mail adres
  – Telefoonnummer

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Xperience Internet Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel: facturering en contact via e-mail en telefoon.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Xperience Internet Solutions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Xperience Internet Solutions) tussen zit. Xperience Internet Solutions gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Word en Microsoft Excel t.b.v. facturering.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  De gegevens van onze klanten worden bewaard zolang we een klant-leverancier verhouding met de klant hebben. Zodra deze klant-leverancier relatie wordt beëindigd zullen de gegevens van deze klant worden bewaard overeenkomstig de wettelijke opgelegde bewaartermijnen.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Xperience Internet Solutions verstrekt uw gegevens niet aan derden of anders uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Xperience Internet Solutions gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Xperience Internet Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@xpinternetsolutions.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Xperience Internet Solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Xperience Internet Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De systemen die wij gebruiken zijn actief en passief beveiligd met een firewall, een VPN, een password slot op de pc en een anti-virus/anti-malware software programma ‘Norton Internet Security’. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice op 0299 324329 of via info@xpinternetsolutions.nl.

  Xperience Internet Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld