• Webdesign Purmerend Amsterdam en omstreken

  Website of webshop laten maken

  Wij ontwikkelen niet alleen maatwerk webapplicaties, webshops, portalen, externe koppelingen en ander maatwerk voor onze eigen klanten maar ook voor collega webdesigners die niet in-house over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken.

  Social Media Integratie voor websites

  Social Meda integratie

  Ondanks de brede inzet van Social Media dient u zich af te vragen of deze een toegevoegde waarde voor uw bedrijf/website hebben en zo ja hoe en welke. Wij nemen de (on)zin van Social Media in uw bedrijf met u door en bespreken de positieve kanten die er absoluut zijn.

  Zoekmachine optimalisatie Purmerend Amsterdam en omstreken

  SEO en SEA

  Vindbaarheid bij de zoekmachines en bezoekersaantallen zijn bijna synoniemen. Wij maken uw site beter vindbaar met een SEO scan van uw website en een maatwerk SEO plan. Ook kunnen wij een Google Adwords campagne voor uw website op ons nemen en u hierin adviseren.

 • SEO (Search Engine Optimization)

 • SEO = beter vindbaar = meer bezoekers

  Hoe beter vindbaar uw site is op het internet hoe meer bezoek u zult genereren. Hoe meer bezoek hoe groter de kans op omzet.

  Er zijn veel manieren om de vindbaarheid van uw site te verbeteren. Denk aan links op andere sites, Social Media vermeldingen, advertenties en de meest belangrijke 'organische zoekresultaten' bij de zoekmachines als Google, Bing en Yahoo. Hoe hoger uw website daar in een lijst met zoekresultaten voor komt hoe groter de kans dat de zoeker op de link naar uw website klikt.

  De posite die uw website op die lijst met zoekresultaten inneemt is met de juiste kennis bijna altijd goed te beïnvloeden. De allerbeste manier om dat te bereiken is gewoon een goede site laten maken. Een site die het op elk aspect verdient bovenaan te staan vanwege de snelheid, gebruiksvriendelijkheid en vooral de content. 'Content is King'. De content van uw site bepaalt voor het overgrote deel hoe goed uw site is.  Hoe beter de content hoe hoger u vanzelf zult stijgen in in de zoekresultaten.

  SEO staat voor Search Engine Optimization (Zoekmachine Optimalisatie) en omvat een pakket aan maatregelen met als doel uw website zo hoog mogelijk in de lijst met zoekresultaten bij Google, Bing en Yahoo te krijgen. Uw website wordt hierdoor (veel) beter vindbaar. Hoe hoger uw website in de lijst met zoekresultaten verschijnt hoe groter de kans op bezoekers en hoe meer kans op eem contact moment met de bezoeker of bij voorkeur omzet.

 • Doel, duur en kosten van een SEO project


  Doel

  One SEO projecten hebben
  tot doel om bij Google een pagina 1 positie te bereiken met een website op basis van nader overeen te komen zoektermen.

  Duur van het project
  SEO projecten hebben een onbepaalde duur. Als het doel van dit project is gehaald zal er een overweging moeten worden gemaakt of de SEO in wellicht meer beperkte en meer gerichte vorm een vervolg zal moeten krijgen om te voorkomen dat de website weer wegzakt in de zoekresultaten. Google wijzigt met regelmaat z’n algoritmes op basis waarop de posities van websites opnieuw worden bepaald. Daarbij zitten de concurrenten niet stil waardoor de kans bestaat dat zij met hun SEO activiteiten een negatieve invloed hebben op de positie van de onderhavige website. Het adagium ‘stilstand is achteruitgang’ doet hier opgeld. Uitzonderingen daargelaten is een duurzame en effectieve SEO met ook succes voor de langere termijn een kwestie van lange adem, waarbij in veel gevallen al snel moet worden gedacht aan minimaal 6 maanden tot 1 jaar en soms zelf langer.

  Kosten
  Wij brengen éénmalig een bedrag in rekening voor het onderzoek (keyword check en SEO scan), het daarop gebaseerde maatwerk advies en de setup van het project. Mail of bel ons voor de kosten van dit onderzoek. Vervolgens brengen wij een vast maandelijks bedrag (urenbudget) in rekening waarvan de hoogte in overleg met u kan worden vastgesteld.  SEO is een on-going proces omdat Google voortdurend z'n algoritmes wijzigt maar ook de concurrentie niet stil zit.

  Hoe lang duurt het voordat mijn website een pagina 1 positie heeft bereikt?
  Het is onmogelijk om daar in het algemeen iets over te zeggen. De positie hangt mede af van een aantal factoren die wij niet in de hand hebben zoals concurrentie en het aantal en de aard van de wijzigingen in de algoritmes bij Google waardoor de posities van websites opnieuw worden berekend.

  Garanderen jullie een pagina 1 positie?
  Daar zijn we heel duidelijk in. Nee. Dat kunnen wij niet en niemand kan dat. Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op de positie in de zoekresultaten die niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn, niet door ons en niet door iemand anders. Wij zetten echter wel al onze kennis en ervaring in om de kans op een pagina 1 positie te maximaliseren. Het is ons al veel vaker gelukt dus waarom ook niet bij uw website?

 • Start van het SEO project en setup
   

  Keyword analysis en keyword suggesties

  We gaan in overleg met u vaststellen op welke keywords (zoektermen) u bij Google gevonden zou willen worden. Daarbij doen wij een onderzoek naar de populariteit van de voorgestelde keywords (zoektermen). Aan de hand van dat onderzoek kan het zijn dat wij met voorstellen komen om op andere keywords te optimaliseren of varianten van de keywords. Ook kan het zijn dat we u adviseren om meer op zogenaamde long tail keywords te gaan optimaliseren.

  SEO scan huidige website en conclusies
  Er wordt een grondige SEO scan gedaan van de vindbaarheid en ‘gezondheid’ van de website. Deze scan wordt gedaan met de door Xperience Internet Solutions ontwikkelde scan op www.seoscanning.nl.

  Op basis van de resultaten van deze scan zullen wij met een maatwerk SEO plan komen waarin op onderdelen zal worden aangegeven of en zo ja welke maatregelen nodig zijn in het kader van de SEO van de website. Ook zullen wij daarin aangeven of er een rol voor u als opdrachtgever zelf is weggelegd en zo ja welke.

 • Ons plan van aanpak voor SEO projecen
   

  Competitor analysis
  We doen een grondige scan van de websites van uw grootste concurrenten in de zoekresultaten bij Google en krijgen zo inzicht op welke punten zij beter scoren dan u en waarom ze beter scoren op de gekozen kewyords/zoektermen. Die kennis zetten wij in om uw website op die specifiek onderdelen extra en gericht aandacht te geven en ze SEO technisch ‘beter’ te maken dan die van uw directe concurrenten.

  Content marketing
  Omdat Google wil dat de beste site ook op positie 1 komt, de op 1 na beste op positie 2 et cetera hecht Google steeds meer waarde aan de content. Het is volgens Google zo’n beetje het enige criterium dat niet met trucs te beïnvloeden is. Met goede content krijg je automatisch meer (veel) bezoekers, blijven bezoekers langer op de site, heb je weinig bouncers (bezoekers die direct op pagina 1 van je website al weer de site verlaten), krijg je likes/shares en (re)tweets en Google + counts, krijg je links vanaf anders sites zonder er om te moeten vragen (link earning in plaats van link building), schrijven Bloggers over je site en wordt je site in tweets vermeld. Als dan ook nog je website gebruiksvriendelijk is, een goede navigatiestructuur heeft, snel laadt, veilig is, mobiel vriendelijk, geen duplicate content heeft komt een pagina 1 positie in de lijst met zoekresultaten al dichtbij. Met al deze zaken bouwt je website autoriteit op en dat is waar het om gaat bij Google en waar wij onze SEO op focussen.

  Website (onpage) optimalisatie

  • instellen canonical URL’s
  • optimaliseren title en description tags
  • optimaliseren eerste deel ‘body’ tekst op zoektermen
  • optimaliseren keyword density
  • optimaliseren keyword locaties
  • optimaliseren gebruik H1, H2 en H3 tags
  • check op sitemap en waar nodig laten genereren
  • optimaliseren ALT en TITLE tags
  • waar mogelijk re-locatie javascripts i.v.m. snellere laadtijd pagina’s
  • optimalisatie anchor texten in links
  • maximaliseren snelheid website
  • mobile friendly maken van website indien mogelijk
  • aanmaken Google account voor analytics en webmaster tools

  Duplicate content onderzoek
  We gaan onderzoeken of uw website duplicate content heeft. Duplicate content kan schadelijk zijn voor uw SEO en is content die in exact dezelfde vorm meer dan 1 keer op uw website of een externe website voorkomt met als duidelijke oogmerk om de positie te beinvloeden. Een veel voorkomende fout is om te denken dat https://uwsite.nl hetzelfde is als https://www.uwsite.nl.

  404 Check (pagina niet gevonden)
  We gaan controleren of er vanaf externe websites links naar niet (meer) bestaande pagina’s op uw website zijn. Bezoekers die op zo’n link klikken komen op uw website uit maar krijgen een pagina met een 404 (Not Found) melding. Het is zaak om deze ‘dode’ links te herstellen of een redirect naar een wel bestaande pagina om te leiden en daarbij Google laten weten dat deze redirect permanent is zodat Google dit in zijn indexen kan opnemen.

  Linkbuilding
  Er zal worden gezocht naar sites met autoriteit waar de websites kunnen worden aangemeld.  Criteria bij een rol spelen bij de bepaling of een website geschikt is voor een externe link

  • Domain  Authority
  • Page Authority
  • MOZ Trust
  • MOZ Rank

  De website zal wekelijks  bij een aantal van deze externe sites worden aangemeld.  Om te voorkomen dat Google de aanmeldingen als link-spam ziet omdat de aanmeld intensiteit onnatuurlijk hoog is zal linkbuillding met beleid worden uitgevoerd.

  Fresh web mentions
  Er zullen bij Google alerts worden ingesteld voor ‘Fresh Web Mentions’.  Zodra een willekeurige site op het net  een vermelding naar uw site opneemt (bijvoorbeeld in een stuk tekst)  krijgen wij hiervan automatisch een mail. Wij zullen dan proberen op deze site een link naar uw website te krijgen.

  Broken link building
  Dit is het proces waar wordt op het Internet wordt gezocht naar links naar niet meer bestaande websites of pagina’s gerelateerd aan uw zoekterm.  We nemen vervolgens contact op met de beheerder van de site die die link heeft geplaatst en geven hem een alternatief voor de niet meer bestaande pagina in de vorm van UW website. Dit is een snelle en zeer efficiente manier om snel waardevolle links te krijgen.

  Social Media integratie
  We doen een Social Media Page Authority check waarmee we de populariteit van uw site op de diverse Social Media onderzoeken. Onze Social Media promotie activiteiten omvatten verder:

  • Social Bookmarking
  • Aanmaken Social Media accounts/profielen
  • (auto) koppeling website content met Social Media profielen
  • Maatwerk Widgets voor Facebook

  Tot slot houden we maandelijks de Facebook shares/like, de Tweets, de Google + counts, de LinkedIn share count en de Pinterest Pin counts bij.

  Blogs (onderdeel van Content Marketing)
  Blogs zijn een uitstekende manier om autoriteit op te bouwen bij zowel Google als de klanten/prospect. Autoriteit wordt meer en meer cruciaal voor een hoge positie in de zoekresultaten bij Google en Bing. Wij zullen met een voorstel komen om een Blog bij Google (Blogger)  of op uw eigen website op te zetten (wij maken deze voor u aan en richten deze ook in) . In overleg kan worden bepaald wie de Blog artikelen gaat schrijven. De opdrachtgever zelf is  als materie deskundige  daarvoor in eerste instantie de  aangewezen persoon.  Wij kunnen deze werkzaamheden echter ook voor u uit laten voeren door professionele tekstschrijvers (additionele kosten). Bij dit onderdeel is input van opdrachtgever gewenst zodat de artikelen qua content kloppen en een toegevoegde waarde hebben voor bezoekers van de Blog. Meer bezoekers betekent een grotere populariteit en dat heeft een positief effect op de links naar de websites van opdrachtgever.

  Landingspages
  In de loop van het project zal kunnen blijken dat extra ‘ondersteuning’ nodig is door het toepassen van extra pagina’s met teksten en images die op een bepaalde zoekterm zijn geoptimaliseerd. Deze pagina’s heten ‘landingspages’. In dat geval zal in overleg met de opdrachtgever per zoekterm waar nodig een extra pagina op de website worden aangemaakt.

  Black hat SEO technieken (negatieve SEO)
  Xperience Internet Solutions houdt zich verre van SEO activiteiten die door Google als ‘Black Hat’ technieken worden beschouwd en derhalve (op termijn) schadelijk voor de positie van de websites kunnen zijn. Denk hierbij aan zaken als: dubbele content, link-spam, keyword spam, low quality link-building, linkfarms, guest-blogging op ‘foute’ guest blogs, anchor-tekst spam en cloaking.

 • Voortgangscontrole en SEO statistieken
   

  Dagelijkse en maandelijkse voortgangscontrole
  U krijgt van ons een login waarmee u kunt inloggen op een door ons ontwikkeld statistieken systeem. Hiermee krijgt u inzicht in de effectiviteit van onze SEO inspanningen en kunnen we waar nodig/gewenst bijsturen

  • Dagelijkse positities van de door u opgegeven zoektermen. Omdat per dag de positie wordt bijgehouden krijgt u een grafiek waarbij de lijn duidelijk aangeeft of er progressie zit in de posities
  • Totaal aantal pagina1 posities van uw website op elke zoekterm bij Google waarbij uw site in de zoekresultaten voor kwam
  • Totaal aantal nummer 1 posities van uw website op elke zoekterm bij Google waarbij uw site in de zoekresultaten voor kwam
  • De gemiddelde positie van al uw pagina's
  • Alle zoektopdrachten (zoektermen) bij Google waarbij uw website in de zoekresultaten voor kwam
  • De positie van uw website elke keer dat deze voorkwam in de zoekresulaten op een bepaalde zoekterm
  • Het aantal keren dat er op de link naar uw website werd geklikt.

  Met deze informatie overleggen wij maandelijks met u of de SEO camagne wellicht moet worden bijgesteld of dat er meer een focus moet komen op 1 of meer specifieke zoektermen.

  Wilt u meer informatie of een afspraak? Bel 0299 324329, stuur een e-mail naar info@xpinternetsolutions.nl of vul het contactformulier in.

  Bewaren

  Bewaren